Cennik usług

Na terenie Radomia godzina pracy fizjoterapeuty w warunkach domowych wynosi 80-100 zł w zależności od stopnia niepełnosprawności pacjenta. Poza granicami miasta doliczane są koszty dojazdu.

Cennik usług fizjoterapeutycznych w warunkach domowych

MASAŻ

 • masaż całego ciała 100-150zł
 • drenaż limfatyczny kończyn dolnych lub kończyn górnych 80zł
 • drenaż limfatyczny jednej kończyny dolnej 70zł
 • drenaż limfatyczny jednej kończyny górnej 40zł
 • masaż kręgosłupa i mięśni grzbietu 60zł
 • masaż izometryczny, podstawowy i inne w jednostkach chorobowych 50 zł
 • masaż bańką chińską 60zł

ZABIEGI FIZYKALNE

 • w cenie godzinnej pracy fizjoterapeuty

Koszt specjalistycznej wizyty lekarskiej: 150zł.

Odpłatność za dokumentację medyczną. Podstawa wyliczenia.

Podstawa wyliczenia – wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej – w okresie 01.12.2020 r. – 28.02.2021 r.
1 strona wyciągu albo odpisu 1 strona kopii albo wydruku Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych
maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia maks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia maks. 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia
III kwartał 2020 r. 5168,93 zł 10,34 zł 0,36 zł 2,07 zł

Podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej ma obowiązek prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w tym zakładzie oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 1. do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych (…);
 2. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
 3. przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych (..);
 4. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;                                     
 5. na informatycznym nośniku danych.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, na informatycznym nośniku danych, przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) (…) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę, w wysokości określonej w obowiązujących przepisach*.

Przedmiotowej opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej: pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie w wyżej wyszczególniony sposób (…).

Wydział Spraw Świadczeniobiorców

Podstawa prawna:                                                                                                   

*Art. 28 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U.2020. poz.849 j.t.