Promocja zdrowia w Fizjoexpert

ZDROWIE to proces wzajemnych uwarunkowań w relacji organizm- środowisko, pozwalający w wyniku braku choroby utrzymać równowagę pomiędzy organizmem a środowiskiem. Zdrowie to potencjał zdolności przystosowania się organizmu do wymogów środowiska. Zdrowie wg WHO to: stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności. Zdrowie to również zdolność do pełnienia ról społecznych, adaptacji do zmian środowiska i radzenia sobie z tymi zmianami.

PROMOCJA ZDROWIA jest to natomiast proces umożliwiający każdemu człowiekowi zwiększenie oddziaływania na własne zdrowie w sensie jego poprawy i utrzymywania.

Zachęcamy jako zespół fizjoterapeutów do świadomych zachowań sprzyjających utrzymaniu i ochronie zdrowia poprzez:

  • aktywność fizyczną (odpowiednio częsty i intensywny ruch pozwala na wzmocnienie organizmu i zachowanie właściwej tężyzny fizycznej.Ćwiczenia pozytywnie kształtują psychikę i obniżają poziom napięcia związanego ze stresem. Osoby aktywne fizycznie chętniej przestrzegają także innych zaleceń prozdrowotnych, np. zasad zdrowego odżywiania),
  • racjonalne żywienie,
  • utrzymywanie czystości ciała i otoczenia,
  • zachowanie bezpieczeństwa,
  • radzenie sobie ze stresem(jedną z podstawowych technik redukowania objawów stresu jest głębokie oddychanie.Napięcie mięśni ciała, nóg, barków i pleców, częste bóle kręgosłupa, to objawy długotrwałego stresu. Niezbędne jest wtedy rozluźnianie mięśni poprzez treningi autogenne bądź masaż),
  • poddawanie się profilaktycznym badaniom medycznym,
  • unikania spożywania używek (alkohol, palenie tytoniu, substancji psychoaktywnych)
  • zapewnić organizmowi odpowiednią długość snu o regularnych porach.